יצחק סודרי ז"ל
   
דוד
   
     
זקי
     
     
רנה